Hà Nội, công khai phương án tuyển sinh đầu cấp

Chiều ngày 11-6, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho biết, năm học 2013-2014, lần đầu tiên Hà Nội thực hiện công khai phương án tuyển sinh, phân tuyến cũng như chỉ tiêu đối với các bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (THCS) trên trang web của các phòng và Sở GD&ĐT. Đây là một trong những giải pháp thành phố đặt ra nhằm tránh tình trạng phát sinh vấn đề nóng tìm chỗ học cho trẻ đúng lứa tuổi ở các lớp học đầu cấp. Thay vì chỉ thực hiện yêu cầu thông tin đến phụ huynh học sinh 15 ngày trước khi chính thức tuyển sinh, hiện toàn bộ 29 quận, huyện trên địa bàn thành phố đã công khai kế hoạch tuyển sinh.

QĐND - Chiều ngày 11-6, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho biết, năm học 2013-2014, lần đầu tiên Hà Nội thực hiện công khai phương án tuyển sinh, phân tuyến cũng như chỉ tiêu đối với các bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (THCS) trên trang web của các phòng và Sở GD&ĐT. Đây là một trong những giải pháp thành phố đặt ra nhằm tránh tình trạng phát sinh vấn đề nóng tìm chỗ học cho trẻ đúng lứa tuổi ở các lớp học đầu cấp. Thay vì chỉ thực hiện yêu cầu thông tin đến phụ huynh học sinh 15 ngày trước khi chính thức tuyển sinh, hiện toàn bộ 29 quận, huyện trên địa bàn thành phố đã công khai kế hoạch tuyển sinh.

Năm nay, thời gian tuyển sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS của Hà Nội bắt đầu từ ngày 1-7 tới hết ngày 15-7.

Bài viết liên quan
KEYWORD_1