Tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã có thông báo tuyển sinh đi học đại học tại Ma-rốc theo diện Hiệp định năm 2013 (đợt bổ sung).

Đối tượng và điều kiện dự tuyển: Sinh viên năm thứ nhất đại học chưa đăng ký dự tuyển đi học đại học tại nước ngoài, đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông báo số 718/TB-BGDĐT ngày 06/6/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2013 đạt loại khá trở lên và có kết quả thi đại học năm 2013 đạt điểm sàn quy định (ứng viên được phép nộp bổ sung kết quả thi đại học trước ngày 10/8/2013).

Thời gian nộp hồ sơ bổ sung: trước ngày 30/7/2013.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã có thông báo số 718/TB-BGDĐT về việc tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2013. Chi tiết về thông báo này, độc giả xem

Bài viết liên quan
KEYWORD_1